Zoetermeer

'Zoetermeer' is een beginnende groep. Wij hebben nog geen openbare plaats voor samenkomst
daarom kunt u zich aanmelden voor deze groep via de contact pagina van deze website.

Diensten:
Zondag :       10:30 uur
Woensdag : 20:00 uur

Wij nodigen u van harte uit om u voor deze groep aan te melden. 

Leven
Miscellaneous Writings 1883-1896, door Mary Baker Eddy, blz. 230: "Welslagen in het leven is veeleer afhankelijk van voortdurend streven, van het juist gebruiken van ogenblikken, dan van enig ander ding. Indien iemand in de toekomst wenst te slagen, laat hij dan een zo goed mogelijk gebruik maken van het heden."

Een vitale kerk groeit
A vital church … grows
The Christian Science Journal, september 2009 Rebecca Odegaard
Eén van de meest aangrijpende scènes in de Bijbel is wel de toespraak van Petrus tot de Joden in Jeruzalem op de Pinksterdag die tot resultaat had dat zij zich massaal bekeerden tot het christendom. Volgens het verslag hiervan in Handelingen: “er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen” (2:41). Voor een kerkganger in deze tijd klinkt dat op zijn minst gezegd verbluffend. Het roept ook een aantal vragen op en een diepe beschouwing over de vitaliteit van de eerste kerk. Bijvoorbeeld: Wat gebeurde er eigenlijk op die dag dat er de oorzaak van was dat duizenden “zielen” zich bij deze nieuwe kerk wilden aansluiten?