Tijdschriften

De Heraut - Journal - Sentinel - Christian Science Monitor

Mary Baker Eddy, auteur van Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, rchtte in 1903 het tijdschrift De Heraut van de Christelijke Wetenschap op.
Je kunt een aantal naar het Nederlands vertaalde artikelen hier onder vinden.

Lees verder in DE HERAUT NL

Er zijn wekelijkse of maandelijkse tijdschriften in meerdere talen (
ook in het Nederlands), De Christian Science Sentinel en The Christian Science Journal (in Engels), waarin artikelen en geverifiëerde getuigenissen van genezing de Christian Science praktijk telichten en haar verlossende en genezende resultaten.

De Christian Science Monitor, opgericht in 1908 levert weloverwogen, diepgaande en objectieve verslagen over het wereldnieus, die zowel de aandacht vestigen op vooruitgang en veelbelovende gebeurtenissen, als op conflicten en leed. De Monitor die onder zjn vele onderscheidingen een aantal Pulitzer prijzen telt, heeft ook een website (CSMonitor.com), een weekblad, en een digitale dagelijkse samenvatting van het nieuws (Daily News Briefing).

In de Leeskamers vindt men boeken en tijdschriften over Christian Science, Bijbels, referentiemateriaal, en veel meer.
Iedereen is van harte welkom om van dit alles gebruik te maken.


Lees meer
 

Genezingen

Als je in moeilijkheden zit of pijn hebt - en harmonie en vrede onbereikbaar schijnen - is het een hele uitdaging is om te erkennen dat zulke symptomen niet zijn wat ze lijken te zijn. Maar wanneer je volhoudt, zul je ervaren dat deze bewijsbare Wetenschap de macht heeft je te genezen. Mevrouw Eddy licht dat toe in Wetenschap en Gezondheid: 'God brengt in de mens de oneindige idee tot uitdrukking, die zich voor altijd ontwikkelt, zich steeds uitbreidt en van een onbegrensde grondslag uit, al hoger en hoger stijgt.' En zij vervolgt: 'Wij weten niet meer van de mens als Gods ware beeld en gelijkenis, dan wij van God weten.' (W&G blz 258)
 
Lees meer