Hoe kan Wetenschap samengaan met Godsdienst?

Waarom gebruikt u Wetenschap in verband met uw geloof?
Omdat het gedemonstreerd kan worden. Wij nemen aan dat God het universele, goddelijk Beginsel is dat de grondslag was van het leven en genezende werk van Christus Jezus. Gods wezen moet uiteraard onveranderlijke Waarheid en Liefde zijn en werkt voor middel van tijdloze geestelijke wetten, niet door speciale wonderbaarlijke handelingen. Wanneer we deze wetten van het absolute goede begrijpen, ervaren we dat dit inzicht in het Christendom wetenschappelijk kan worden toegepast in alle gevallen van menselijke disharmonie. Het was op deze grondslag dan Mary Baker Eddy, de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science, schrijven kon: "Jezus van Nazareth was de meest wetenschappelijke mens die ooit de aardbodem heeft betreden."