Wat is Schristian science?

In de archeologie kan het zijn dat een voorwerp uit de prehistorische tijd als het ontdekt wordt, diep in de grond zit en er maar een heel klein stukje boven uit steekt. Het moet voorzichtig opgegraven worden, de korst van vuil en gesteente die er zich omheen gevormd heeft moet verwijderd worden en tenslotte komt da het hele voorwerp te voorschijn. Het heeft daar eeuwenlang gelegen zonder dat het ontdekt werd. Dit voorwerp kan gegevens verschaffen die zeer waardevol zijn; dat kunnen feiten over prehistorische tijden zijn en het kan ook een sleutel worden tot het ontcijferen van talen uit de oudtijd.
Deze analogie is van toepassing op de ontdekking van Christian Science.

Press Room blog
News releases

Christian Science  
Christian Science berust op de eeuwige waarheden van de Bijbel. Mary Baker Eddy ontdekte deze bijbelse waarheden in 1866. Zij beschrijft ze in Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift.Samen met de Bijbel bevat dit leerboek de gehele uitleg van Christian Science. Dit is haar belangrijkste en meest gelezen werk. Het is verkrijgbaar in 17 talen.

What is Christian Science?

Read Christian Science with Key to the Scriptures by Mary Baker Eddy online
Ga terugGa terug