CS Nieuws items
Betrouwbare basis voor gezondheid
23 april 2015
Jezus genas de mensen die voor hulp naar hem toekwamen. Hij leerde zijn discipelen dat ook zij konden genezen door de verwantschap tussen God, Geest, en de mens. Het is een universele wet van het goede waar ieder van ons vandaag gebruik van kan maken.

Ook u kunt deze genezende aanwezigheid van God begrijpen en er de bewijzen van geven.

Bestudering van de Bijbel en van Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy kan u daarbij helpen.
Christian Science
20 april 2015
Christian Science is een wereldwijde, praktische methode van geestelijk, op gebed gebaseerde genezing, die voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is. Christian Science wordt volledig uitgelegd door Mary Baker Eddy in haar leerboek over geestelijkheid en genezing: Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift
En God zeide ...
Genesis 1:
26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons
beeld, naar Onze gelijkenis;
27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het
beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw
schiep Hij ze.
31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het
was zeer goed.
Christian Science Bijbellessen
Gods allesomvattende aanwezigheid en grote liefde voor heel Zijn schepping, gepaard met onze liefde voor Hem, voor elkaar en voor onszelf – daar gaat het om in de Christian Science bijbellessen. De lessen gaan diep in op deze liefde en hierdoor hebben zij generaties lang genezing, troost, hervorming en geestelijke vernieuwing kunnen brengen.

Dus verdiep u in deze lessen en in Gods liefde! Hierdoor, en vooral als u iedere dag, zelfs ieder moment,deze liefde actief in uw leven tot uitdrukking brengt, kunt u de genezing en het welzijn ervaren die hiervan het resultaat zijn. Zo helpt u niet alleen uzelf, maar iedereen met wie u in aanraking komt.