Pergecommitteerde

      Functie: het in gesprek komen met auteurs m.b.t. het corrigeren van misvattingen over Christian Science,
      in het kader van artikelen in de media, waar Christian Science een extra dimensie aan een dialoog
      toe kan voegen, kan de persgecommitteerde artikelen aanbieden voor publicatie.
     
      emailadres:     ">