Hoe te bidden met resultaat?

God wordt door lofprijzingen niet bewogen meer te doen
dan Hij reeds heeft gedaan; ook kan de oneindige niet
minder doen dan al het goede schenken, want
Hij is onveranderlijke wijsheid en Liefde. Door
nederige, vurige smeekbeden kunnen wij meer
voor onszelf doen, maar de Al-liefhebbende verhoort deze
niet alleen op grond van lippendienst, want Hij weet reeds
alles.
Gebed kan de Wetenschap van het zijn niet veranderen,
maar draagt ertoe bij ons daarmee in harmonie te brengen.
Goedheid bereikt de demonstratie van Waarheid. Een bede
dat God ons zal verlossen, is niet het enige dat vereist wordt.
Het goddelijk Gemoed alleen uit gewoonte iets af te smeken,
zoals men een menselijk wezen iets afsmeekt, bestendigt het
geloof, dat God menselijk begrensd is — een dwaling, die
geestelijke groei belemmert. WG:8-23