Amsterdam


                                                                                                                       
Rik Klein Gotink fotografie
                                                                                       
Eerste Kerk                                                          
Richard Wagnerstraat 32,                                  
1077 VW Amsterdam
06 - 37 46 78 34

Diensten: 
>>> Zondag 10:30 uur Nederlands.

Getuigenisdienst:
>>> Woensdagdienst elke 3e woensdag van de maand (Ned./ Eng.) 12.30 uur. (vanaf 19 aug)
In november komt op deze 3e woensdag een dankdienst ook om 12:30 uur. (Ned)
Utrecht,1e woe, Den Haag 2e woe en Haarlem 4e woensdag. 20:00 uur.

Leeskamer zelfde adres:
Na de diensten is er altijd een mogelijkheid de bibliotheek te bezoeken.
Tel.: 06 - 37 46 78 34  
Emailadres: christianscience.amsterdam@gmail.com

Gegevens ANBI: -hier klikken-