Amsterdam


                                                                                                                       
Rik Klein Gotink fotografie
                                                                                       
Eerste Kerk                                                          
Richard Wagnerstraat 32,                                  
1077 VW Amsterdam
06 - 37 46 78 34

Diensten: 
>>> Zondag 10:30 uur Nederlands - de 3e zondag van de maand Engels.

Getuigenisdienst:
>>>Woensdagavonddienst elke 3de woensdag van de maand (Ned./ Eng.) 20.00 uur.
In november geen woensdagavonddienst, maar een dankdienst op de 4e donderdag 20.00 uur.
Utrecht,1e woe, Den Haag 2e woe en Haarlem 4e woensdag. 20:00 uur.

Leeskamer zelfde adres:
Na de diensten is er altijd een mogelijkheid de bibliotheek te bezoeken.
Tel.: 06 - 37 46 78 34  
Emailadres: ">

Gegevens ANBI:  -hier klikken-