Genees het ongeneeselijke
 
Hoe kan een fysiek lichaam door gebed genezen worden?
Jezus heeft het zijn leerlingen getoond en later konden zij ook genezen.
Deze regel van genezing is een Wet van God. Een Wet van het Goede.
Een vaste Wet die nooit wijzigt. Ook wij kunnen deze Wet toepassen zoals Jezus dat deed.
 
De mens naar Gods beeld en gelijkenis
 
Genesis 1: 26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis;
Hiermee bepalen we onze identiteit. Deze identiteit geeft ons oorspronkelijk goddelijk beeld weer terug.
In zijn beschrijving van Jezus’ zendingswerk onthult Mattheüs (14:14): ‘En Jezus uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen, en genas hun kranken.’
Betrouwbare basis voor gezondheid
 
Jezus toonde in zijn leven en door zijn werken en onderricht aan dat God een liefdevolle en zorgzame schepper is die Zijn schepping vrijwaart van alle vormen van het kwaad, ziekte en dood niet uitgesloten.
Jezus was zich constant bewust dat God ons aller ware Vader is.