Genees het ongeneeselijke

Hoe kan een fysiek lichaam door gebed genezen worden?
Jezus heeft het zijn leerlingen getoond en later konden zij ook genezen.
Deze regel van genezing is een Wet van God. Een Wet van het Goede.
Een vaste Wet die nooit wijzigt. Ook wij kunnen deze Wet toepassen zoals Jezus dat deed.
 
De Bijbel van Genesis tot Openbaring, is het fundament voor de theologie en praktijk van Christian Science.
Mary Baker Eddy's levenslange geestelijke zoektocht leidde naar wat zij later karakteriseerde als haar ontdekking. Zij zag dat Gods wetten krachtige geestelijke opdrachten zijn, altijd aanwezig en actief om te genezen, te verlossen en de mensheid te zegenen. Voor haar was dit het praktische christendom dat Jezus onderwees. Niet alleen de vertroosting maar ook de inspiratie die de Bijbel geeft, kan voor u een werkelijkheid worden. Maar meer nog dan dit kunt u een praktisch inzicht krijgen in zijn logische en genezende waarheden.