Betrouwbare basis voor gezondheid

Jezus toonde in zijn leven en door zijn werken en onderricht aan dat God een liefdevolle en zorgzame schepper is die Zijn schepping vrijwaart van alle vormen van het kwaad, ziekte en dood niet uitgesloten.
Jezus was zich constant bewust dat God ons aller ware Vader is.
En deze Vader of de goddelijke Liefde kunnen wij vertrouwen dat Hij Zijn kind te allen tijde zal bewaren en beschermen.
Ook u kunt deze genezende aanwezigheid van God begrijpen en er de bewijzen van geven.
Bestudering van de Bijbel en van Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy kan u daarbij helpen.