De mens naar Gods beeld en gelijkenis

Genesis 1: 26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis;
Hiermee bepalen we onze identiteit. Deze identiteit geeft ons oorspronkelijk goddelijk beeld weer terug.
In zijn beschrijving van Jezus’ zendingswerk onthult Mattheüs (14:14): ‘En Jezus uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen, en genas hun kranken.’
Omdat hij de problemen kende waar de mensen onder gebukt gingen en hij liefde en ontferming voor hen voelde, kon hij de mensen bereiken. De goddelijke Liefde gaf hem de inspiratie zijn leer te verkondigen en de mensen naar lichaam en ziel te genezen.